"Korrekt udstyr gør spillet lettere og sjovere!" - derfor er golf fitting nødvendigt!

Mange golfspillere spiller rigtig fint med deres udstyr, men vi oplever mange som undervurderer vigtigheden i, at udstyret skal passe til dem.

Vi tilbyder golf fitting til spillere på alle niveauer, der ønsker at gøre sit spil endnu bedre og forbedre sin teknik.
Vi er ikke ens, hverken når det gælder færdigheder, fysik eller svingtempo/rytme. Når vi opmåler udstyr er det derfor disse faktorer der gennemgås, så sammensætningen bliver individuel og tilpasset.

Vi er PGA-uddannet og har i vores team tilsammen mere end 50 års erfaring med undervisning, salg og opmåling af golfudstyr til spillere på alle niveauer. Vi bruger professionelt elektronisk måleudstyr, med den nyeste software, så du får en præcis, individuel og personlig måling med udgangspunkt i dine evner, behov og personlige sving-DNA.

Du får:

  • Custom golf fitting
  • Personlig rådgivning fra professionelle golftrænere, der tager udgangspunkt i dit spillerniveau
  • Den nyeste teknik inden opmåling
  • Opmåling og analyse af dit skud med forskellige køller
  • Vejledning i produkter, som kan optimere dit spil

Er custom fitting noget for mig?

Alle spillere uanset niveau kan gennemgå en custom fitting. Vi anbefaler du får hjælp så tidligt som muligt.

Begynder:

For begynderen tages der udgangspunkt i spillerens potentiale, evner og fysik. Da svinget for mange ikke er stabilt endnu, kan enkelte slag være nok til, at kunne vejlede omkring det optimale udstyr. Vi tilpasser udstyret efter spillerens fysik, så længden er korrekt og grippet har den rette tykkelse. 

Mellemspiller:

Mellemspilleren vil ofte opnå mange fordele ved, at gennemgå en personlig golf fitting. Korrekt tilpasset udstyr hjælper ikke kun det fysiske aspekt. En custom fitting hjælper endvidere på spillerens rytme og boldtræf.

Elitespiller:

For elitespilleren fintunes udstyret, som igen hjælper på rytmen og stabiliteten - noget som smitter af på tilliden før slaget skal udføres. Med en personlig fitting bliver du med andre ord helt skarp.


Så hvad enten du er begynder, øvet eller elitespiller, vil en omhyggelig og personlig golf fitting øge dine forudsætninger for at sænke dit handicap og blive en bedre spiller. Book en fitting i dag.

Hvilke ting vil gennemgås i forbindelse med din fitting?

Første trin i din fitting er en personlig snak om dine evner og dine ønsker til at forbedre dit spil, hvorefter vi vil gennemgå dit nuværende golfsæt. I fitting-centeret kan du blive opmålt til jern, køller og wedges. Vi vil komme med konkrete forslag til hvilke modeller, vi bør starte med. Skulle du have specifikke ønsker til produkter du ønsker at prøve, skal du blot informere os om det. Så ser vi på det.

I forbindelse med fittingen vil du slå slag, hvor vi måler hastigheden på køllehovedet, boldens hastighed, spin og andet. Dette hjælper til at finde frem til boldens flugt og længde. Desuden vil svingets angrebsvinkler vises, hvilket har betydning for tilpasningen af produktet.

Under fittingen kan se på en computerskærm, hvordan dine slag har udformet sig og opleve de karakteristika som er fremkommet. Dataene hjælper os til at justere og afprøve, indtil vi finder den optimale sammensætning mellem køllehoved og skaft til dig.

Din personlige golf fitting tager ca. en time. Efter fittingen opsamles data, hvorefter udstyret opmåles efter din fysik. I denne proces tager customfitteren udgangspunkt i din svingrytme og dit svingplan inden det endelige produkt fastlægges.

Hvad bliver målt?

Boldens flugt:

En korrekt udgangsvinkel og den rigtige spin-rate på bolden, sikrer optimal længde og kontrol. En bold-flugt som er for lav kommer af at der ikke er nok backspin på bolden. Dette kan betyde, at bolden dykker for hurtigt og dermed ikke opnår maksimal længde. En bold, som flyver

for højt kommer af for meget backspin. Dette er også medvirkende til at mindske længden. Flugten vil starte lavt for derefter hurtigt stige og derfra falde lige ned. Den bedste bold-flugt starter på en relativ høj udgangsvinkel og stiger med en konstant kraft, hvilket betyder et formindsket træk i bolden og maksimalt løft. Det gør at bolden lander med en lav indgangsvinkel og derfor ruller mere, hvilket giver maksimal længde.

Måling af side-vinkel og spin:

Køller som ikke er fittet/bygget korrekt kan resultere i slag, som enten trækker til venstre eller højre. Vi kan hjælpe til at finde ud af hvad din normale type af slag er – draw/hook, fade/slice eller lige og derfra anbefale og tilpasse de produkter, som passer bedst til dit spil.

Sving og boldhastighed:

Vi vil se nærmere på din svinghastighed og slagets effektivitet i bolden og sammenholde dette med dit sving tempo. Det vil hjælpe med at finde den bedste sammensætning af udstyret til dig.

Angrebs vinkel:

En spiller med en stejl angrebs-vinkel har tendens til at slå ned på bolden medens en spiller med et mere ‘fejende’ slag rammer bolden mere

plant og nogen gange endda på vej op i svinget. Når vi kender din angrebsvinkel, er det lettere for os at finde den optimale sammensætning af model, skaft og hældning på produktet.

Lie:

Et lie som er for opret kan resultere i slag som trækker venstre (for højre-hånds spillere). Et lie som er for fladt kan resultere i slag som trækker til højre (for højre-hånds spillere). Når du har produkter som er korrekt tilpasset med korrekt lie, så vil det hjælpe til at stabilisere dine slag.